خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

برای دریافت فایل لیست قیمت اینجا را کلیک کنید .

کارت ویزیت

سلفون براق یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۳۶۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۴۱۰,۰۰۰

سلفون براق دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۷۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۲۰,۰۰۰

سلفون مات یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۳۶۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۴۱۰,۰۰۰

سلفون مات دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۷۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۲۰,۰۰۰

کتان یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل با روکش سلفون

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری

سلفون مات دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۳۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت مات ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۸۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۰۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۸۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

کتان دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۰۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت مات موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت برجسته طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۳۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۵۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۵,۱۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷,۹۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت مات 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۰۲۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت مات مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۵۷۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴۰۰,۰۰۰

گلاسه 300 بدون روکش دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۴۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵۱۰,۰۰۰

کرافت متالایز دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۲۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۶۰,۰۰۰ 15 الی 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 300 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۲۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۹۰۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت براق 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل شیشه ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی برفکی 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون طلایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون نقره ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

لیوان کاغذی 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 11*23 ۳,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۳۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

سلفون مات دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد موضعی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۹۹۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کرافت متالایز مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۵۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۷۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
فرم عمومی

تحریر 80 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۱۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۰۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 دقیق A4 21*29.7 ۲,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۶۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
4 دقیق A5 21*14.8 ۱,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۳۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 B4 24*34 ۲,۷۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد 0
6 B5 24*17 ۱,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 پاکت ملخی ۲,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A5 پاکت ۳,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A4 پاکت ۶,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 آ6 14*10 ۵۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۷۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۹۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۳۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۱۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۲۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۴۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۷۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۸۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۴,۰۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۴۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۰۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۲۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۸۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۴۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۴,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۵,۴۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۲۰۰,۰۰۰
2 A5 20*14 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۱۰۰,۰۰۰
3 A6 14*10 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۵,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۴۸۰,۰۰۰
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۷۴۰,۰۰۰
6 B4 24*34 ۶,۲۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۳,۱۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۹۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷,۲۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۳,۴۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۶۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۸,۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۹۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۳۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۵۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۵,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۱۱,۶۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۷,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۱۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۱۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۹,۸۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۹۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۱۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۱,۹۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۵,۹۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۲۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۲۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۵۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۳,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۳,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۳,۸۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۷,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۱۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۴,۸۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۲,۴۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۱۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۹۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۰۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۶,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۵,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۶,۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 پاکت سی دی ۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۸۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۱۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۷,۴۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۷۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۸,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۹۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۴,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۱۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۳,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۶,۵۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ 7روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۹,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۹,۷۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۴,۷۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۸۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۷,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۶۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 پاکت ملخی ۵,۱۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 A5 پاکت ۶,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
5 A4 پاکت ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۰۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۰۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۸۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۴۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 پاکت نامه ملخی ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
5 پاکت آ4 ۵,۵۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۴۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۲۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۶۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۷۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۴۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۷۲۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۵۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۹۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۶۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۸۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۴۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۵۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۳۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۶۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۱,۱۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۷۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۱,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
فرم انتخاباتی

تحریر 80 گرم  یکرو - e

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 50*70 1000 تایی ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
2 50*70 2000 تایی ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
3 50*70 5000 تایی ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
4 35*50 1000 تایی ۷,۴۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
5 35*50 2000 تایی ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
6 35*50 5000 تایی ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
7 A3 1000 تایی ۶,۷۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
8 A3 2000 تایی ۹,۱۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
9 A3 5000 تایی ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
10 ست 1 ( A3 1000 - A4 2000 - A5 3000 - A6 2000 ) ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
11 ست 2 ( A3 1000 - A4 1000 - A5 5000 - A6 2000 ) ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
12 ست 3 ( A3 2000 - A4 1000 - A5 1000) ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
13 ست 4 ( A3 2000 - A4 4000 - A5 6000 - A6 4000 ) ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
14 ست 5 ( A3 2000 - A4 2000 - A5 10.000 - A6 4000 ) ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
15 ست 6 ( A3 4000 - A4 2000 - A5 2000) ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
16 ست 7 ( A3 5000 - A4 10.000 - A5 15000 - A6 10.000 ) ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
17 ست 8 ( A3 5000 - A4 5000 - A5 25000 - A6 10.000 ) ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
18 ست 9 ( A3 10.000 - A4 5000 - A5 5000) ۳۵,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم یکرو - e

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 50*70 1000 تایی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
2 50*70 2000 تایی ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
3 50*70 5000 تایی ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
4 35*50 1000 تایی ۸,۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
5 35*50 2000 تایی ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
6 35*50 5000 تایی ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
7 A3 1000 تایی ۷,۸۷۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
8 A3 2000 تایی ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
9 A3 5000 تایی ۲۲,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
10 ست 1 ( A3 1000 - A4 2000 - A5 3000 - A6 2000 ) ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
11 ست 2 ( A3 1000 - A4 1000 - A5 5000 - A6 2000 ) ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
12 ست 3 ( A3 2000 - A4 1000 - A5 1000) ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
13 ست 4 ( A3 2000 - A4 4000 - A5 6000 - A6 4000 ) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
14 ست 5 ( A3 2000 - A4 2000 - A5 10.000 - A6 4000 ) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
15 ست 6 ( A3 4000 - A4 2000 - A5 2000) ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
16 ست 7 ( A3 5000 - A4 10.000 - A5 15000 - A6 10.000 ) ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
17 ست 8 ( A3 5000 - A4 5000 - A5 25000 - A6 10.000 ) ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
18 ست 9 ( A3 10.000 - A4 5000 - A5 5000) ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ندارد
فرم اختصاصی تقویم رومیزی

تقویم رومیزی 22*10

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 500 تایی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 1000 تایی ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

تقویم رومیزی 20*14.5

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 500 تایی ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 1000 تایی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
فاکتور

فاکتور کاربن لس تک رنگ (مشکی) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۱۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۳,۰۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۵,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۷,۷۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۲,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۳,۷۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس دو رنگ ( مشکی - قرمز ) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۵۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۴۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۸,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس چهار رنگ 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۴,۴۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۵,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۹,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۵۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
ورود به پنل کاربری