خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

برای دریافت فایل لیست قیمت اینجا را کلیک کنید .

کارت ویزیت

سلفون براق یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۴۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۴۹۰,۰۰۰

سلفون براق دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۱۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۶۰,۰۰۰

سلفون مات یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۴۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۴۹۰,۰۰۰

سلفون مات دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۱۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۶۰,۰۰۰

سوسماری یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

سوسماری دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

کتان یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۴۰,۰۰۰ 2 روز کاری ندارد

کتان دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۸۰,۰۰۰ 2 روز کاری ندارد

لیبل

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۳,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل با روکش سلفون

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۳,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری

سلفون مات دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۳۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۲۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۲۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۳۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۲۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت مات ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۹۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۲۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۹۲۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۰۰۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

کتان دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۳۹۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت مات موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۷۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت برجسته طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۷۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۴,۰۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۵,۸۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۰,۱۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت مات 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۵۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

لمینت براق مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۹۴۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت مات مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۵۳۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۴۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری ۴۹۰,۰۰۰

گلاسه 300 بدون روکش دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۵۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری ۵۶۰,۰۰۰

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۰۲۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

پی وی سی 300 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۴۶۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت براق 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

لیبل شیشه ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۲,۵۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز ندارد

پی وی سی برفکی 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون طلایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون نقره ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

لیوان کاغذی 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 11*23 ۳,۸۱۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۳۲۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۲۲۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۶۸۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۶۸۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۸۵۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۱۳۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد موضعی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۱۱۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۵۹۰,۰۰۰ 10 الی 12 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۰۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۰۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
فرم عمومی

تحریر 80 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۲۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۶۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 دقیق A4 21*29.7 ۱,۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
4 دقیق A5 21*14.8 ۷۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۹۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 B4 24*34 ۲,۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد 0
6 B5 24*17 ۱,۳۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 پاکت ملخی ۱,۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A5 پاکت ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A4 پاکت ۴,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 آ6 14*10 ۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۵۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۷۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۰۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۵۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۶۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۳,۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۱,۹۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۱۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۰۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۲۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۵۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۲۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۰۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۳,۲۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۴,۱۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۷,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۹۰۰,۰۰۰
2 A5 20*14 ۱,۳۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۵۷۰,۰۰۰
3 A6 14*10 ۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۴,۶۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۹۰۰,۰۰۰
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۳۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۵۳۰,۰۰۰
6 B4 24*34 ۵,۶۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۶۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۹۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۶۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۱۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۵,۱۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۴۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۷۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۸,۳۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۴,۱۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۷,۳۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۹,۱۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۵۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۳۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۸,۳۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۶۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۱۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۴۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۵,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۱۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۳۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۲۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۴۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۳,۹۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۱,۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۳,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۴,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۶,۹۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۰۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۵,۳۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۲,۶۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۷۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۲۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۱۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۶,۷۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۳۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۶,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۷,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۱۳,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 پاکت سی دی ۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۲۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۵۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۸,۳۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۴,۱۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۵,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۸۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۴,۷۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۷,۳۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ 7روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۵,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶,۱۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۹۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۶,۷۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۸,۳۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۰۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۵۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 پاکت ملخی ۵,۴۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 A5 پاکت ۶,۴۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
5 A4 پاکت ۱۲,۵۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۷۶۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۳۸۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۹۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۵۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 پاکت نامه ملخی ۲,۸۵۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
5 پاکت آ4 ۶,۵۳۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۸۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۴۳۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۷۲۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۱۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۵۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۷۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۱۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۰۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۰۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۶۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۳۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۶۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۷,۷۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۸۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۹۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۵۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۷۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۸۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۰۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۱,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
فرم انتخاباتی
فرم اختصاصی تقویم رومیزی
فاکتور

فاکتور کاربن لس تک رنگ (مشکی) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۵۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۳,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۶۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۸,۹۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس دو رنگ ( مشکی - قرمز ) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۱۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۴,۶۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۵,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۷,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۵,۴۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس چهار رنگ 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۵,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۶,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۸,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۴,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۵,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
ورود به پنل کاربری