خانه / لیست قیمت

لیست قیمت

برای دریافت فایل لیست قیمت اینجا را کلیک کنید .

کارت ویزیت

سلفون براق یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۶۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۱۰,۰۰۰

سلفون براق دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۶۵۰,۰۰۰

سلفون مات یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۴۶۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۵۱۰,۰۰۰

سلفون مات دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۰۰,۰۰۰ 1 الی 2 روز کاری ۶۵۰,۰۰۰

سوسماری یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

سوسماری دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه

کتان یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۶۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۷۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل با روکش سلفون

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۵۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 CD سی دی ۴,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری

سلفون مات دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۷۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۴۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۵۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری

لمینت براق ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت مات ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.5 ۱,۹۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته ویزیتی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۲۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۱۹۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مخملی دورگرد برجسته

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۸۹۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

کتان دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۶۰۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت مات موج

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۵۰,۰۰۰ 2 الی 4 روز کاری ندارد

لمینت برجسته طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۹۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 500 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۵,۴۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۹,۲۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت مات 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۴۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لمینت براق مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۰۲۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت مات مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۵۷۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

گلاسه 300 بدون روکش یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴۵۰,۰۰۰

گلاسه 300 بدون روکش دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5 * 4.8 ۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵۰۰,۰۰۰

کرافت متالایز دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۲۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۷۴۰,۰۰۰ 15 الی 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 300 میکرون 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۳۳۰,۰۰۰ 10 الی 15 روز کاری ندارد

لمینت براق 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۰۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

لیبل شیشه ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۲,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

پی وی سی برفکی 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۴۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون طلایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

پی وی سی 760 میکرون نقره ای

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ 20 روز کاری ندارد

لیوان کاغذی 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 11*23 ۳,۲۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۱۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون مات مخملی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 8.5*4.8 ۱,۰۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت براق

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۵۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت طلا کارت مات

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۳,۴۹۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مخملی مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۰۱۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد موضعی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۱۶۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

لمینت برجسته مربع طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کرافت متالایز مربع

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 6*6 ۱,۵۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

سلفون براق دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

سلفون مات دورگرد 500 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۶۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

کتان لمینت دورگرد طلاکوب

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 9*6 ۲,۶۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
فرم عمومی

تحریر 80 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۸۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۰۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۹۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۰۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 دقیق A4 21*29.7 ۲,۳۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۵۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
4 دقیق A5 21*14.8 ۱,۱۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۳۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 B4 24*34 ۲,۷۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد 0
6 B5 24*17 ۱,۳۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 پاکت ملخی ۲,۷۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A5 پاکت ۳,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A4 پاکت ۶,۴۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 آ6 14*10 ۴۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۶۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۳۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۵۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۵۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۷۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۹۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۱۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۳,۴۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۷۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۱,۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۹۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۴,۱۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۰۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۴,۵۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۵,۳۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۸۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۰۸۰,۰۰۰
2 A5 20*14 ۱,۹۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۱۲۰,۰۰۰
3 A6 14*10 ۹۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۴,۸۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۱۲۰,۰۰۰
5 دقیق A5 21*14.8 ۲,۴۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۶۴۰,۰۰۰
6 B4 24*34 ۵,۸۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۲,۹۱۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۹۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۶,۲۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۹۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۲۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۴۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۶,۸۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷,۱۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۳,۴۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۶۵۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۸,۲۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۴,۱۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 پاکت ملخی ۹,۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 A5 پاکت ۱۱,۱۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
10 A4 پاکت ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۷,۰۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۷,۳۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۳,۵۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۷۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۷۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 دقیق A4 21*29.7 ۸,۴۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۸,۷۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
5 دقیق A5 21*14.8 ۴,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۴۸۰,۰۰۰ 3 روز کاری
6 B4 24*34 ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 B5 24*17 ۵,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۵۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۷۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۲۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۴۲۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۶۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۳,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۱,۹۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۳,۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۴,۲۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۸,۲۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۳۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۳,۵۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۱,۶۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱,۸۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۸۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۵,۴۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۲,۷۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۲۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۵۱۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۱۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۳۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۰۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۶,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۳,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۶,۳۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۷,۱۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۱۳,۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
9 پاکت سی دی ۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۵,۱۹۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۴۴۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۲,۶۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۲,۸۰۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۱,۳۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۸,۲۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۴,۱۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۹,۳۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۹,۶۶۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۴,۶۸۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۴,۹۳۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۳۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۶,۹۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
6 پاکت ملخی ۱۴,۱۵۰,۰۰۰ 7روز کاری ندارد
7 A5 پاکت ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
8 A4 پاکت ۳۰,۰۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

گلاسه 135 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱۰,۴۷۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۱۰,۷۷۰,۰۰۰ 3 روز کاری
2 A5 20*14 ۵,۲۴۰,۰۰۰ 7 روز کاری ۵,۴۹۰,۰۰۰ 3 روز کاری
3 A6 14*10 ۲,۶۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
4 B4 24*34 ۱۶,۰۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
5 B5 24*17 ۸,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۹۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۴۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 پاکت ملخی ۵,۳۲۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 A5 پاکت ۶,۲۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
5 A4 پاکت ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کتان 120 گرم 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۷۶۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۳۸۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۱,۸۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۹۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۴۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
4 پاکت نامه ملخی ۲,۷۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد
5 پاکت آ4 ۶,۲۰۰,۰۰۰ 7 الی 10 روز کاری ندارد

کرافت 1000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۷۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۳۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۶۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۲,۹۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۴۷۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۷۴۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 2000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۳,۹۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۱,۹۵۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۹۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۰۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۵۰۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

کرافت 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۷,۱۶۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۵۸۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد
3 A6 14*10 ۱,۷۹۰,۰۰۰ 10 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی یکرو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۴,۹۰۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۲,۴۵۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۱,۲۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد

تحریر ایرانی 80 گرم 5000 تایی دورو

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 A4 20*28 ۶,۰۶۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
2 A5 20*14 ۳,۰۳۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
3 A6 10*14 ۱,۵۲۰,۰۰۰ 7 روز کاری ندارد
فرم انتخاباتی
فرم اختصاصی تقویم رومیزی
فاکتور

فاکتور کاربن لس تک رنگ (مشکی) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۳,۲۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۵,۸۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۸,۱۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۲,۷۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۳,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس دو رنگ ( مشکی - قرمز ) 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۲,۸۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۴,۲۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۴,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۶,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۹,۱۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۵۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۴,۹۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد

فاکتور کاربن لس چهار رنگ 1000 تایی

ردیف ابعاد قیمت زمان تحویل قیمت فوری زمان تحویل فوری طرح نمونه
1 فاکتور آ5 دوبرگی ۳,۵۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
2 فاکتور آ5 سه برگی ۴,۷۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
3 فاکتور آ4 دوبرگی ۵,۶۴۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
4 فاکتور آ4 سه برگی ۷,۴۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
5 فاکتور آ3 دوبرگی ۹,۸۵۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
6 فاکتور آ3 سه برگی ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
7 فاکتور ب5 دوبرگی ۳,۸۰۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
8 فاکتور ب5 سه برگی ۵,۲۸۰,۰۰۰ 15 روز کاری ندارد
ورود به پنل کاربری